Nghề nghiệp

1728Đang online
17Đọc hôm nay
25Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để thoát khỏi hệ thống kiểm tra

2018-05-14 01:36:53

Làm thế nào để thoát khỏi hệ thống kiểm tra

Công cụ/nguyên liệu
1

LenovoG530

2

Windows7

3

Hệ thống kiểm tra 2.6

Phương pháp/bước
1

Trước tiên, chúng tôi mở hệ thống kiểm tra và chọn tùy chọn cài đặt dưới đây.

2

Sau đó, trong giao diện thiết lập mà chúng tôi đi vào, chúng tôi chọn tùy chọn thoát khỏi biểu đồ nhấp chuột.

3

Cuối cùng, trong giao diện bật lên, chúng tôi chọn lựa lựa thoát bằng cách nhấn vào bên phải

Thông tin giới thiệu