Nghề nghiệp

952Đang online
17Đọc hôm nay
25Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để học CAD

2018-04-02 17:36:28

Trong cuộc sống và làm việc hàng ngày, sẽ sử dụng những phần mềm thiết kế bản vẽ, những nhà bản đồ là tạo ra phần mềm CAD của tôi, ở tòa nhà, máy móc, trang phục của ngành công nghiệp chờ lĩnh vực thiết kế tạo ra thường xuyên sử dụng, cũng là một phần mềm của máy tính chuyên nghiệp muốn học, công việc của học tốt rồi về sau khi có sự giúp đỡ của rất nhiều, trước khi cậu, những nhà bản đồ phía sau cải thiện khả năng sẽ sớm thôi.

Công cụ/nguyên liệu

Phần mềm CAD

Phương pháp/bước
1

Cài đặt phần mềm CAD vào máy tính của họ. CAD từ phiên bản thấp đến phiên bản cao có rất nhiều phiên bản, chọn một CAD2004 cổ điển để học tập, tốt hơn, đây là CAD2004 để giải thích, các phiên bản khác CAD2006 CAD2016 của trung tâm là như nhau, yêu cầu cấu hình CAD2004 thấp, tìm hiểu phiên bản này, như sau.

2

Giao diện CAD được giới thiệu. Tiếp theo là quen thuộc với giao diện phần mềm và trình đơn, giao diện phần mềm là rất đơn giản, đây là thanh trình đơn, thanh công cụ, thẳng đứng thanh công cụ bên trái và bên phải, màu đen là vùng vẽ ở giữa, sau đó là thanh lệnh và thanh trạng thái, như sau.

3

Giới thiệu trình đơn CAD. Giao diện phần mềm CAD, thanh trình đơn có 13, mỗi trình đơn có một trình đơn xuống, sau khi bạn cài đặt CAD2004, bạn có thể nhìn vào bản thân mình, như sau đây.

4

Giới thiệu các lệnh CAD. Ở đáy của phần mềm CAD là cửa sổ dòng lệnh nơi bạn có thể gõ các lệnh bằng bàn phím, các lệnh MENU; Có rất nhiều bản vẽ có thể được lập trình rất nhanh với các lệnh mà không cần chuột, như biểu đồ sau đây.

5

Bắt đầu với một bản vẽ đơn giản. Dưới trình đơn vẽ phần mềm CAD, bạn có thể nhìn thấy trình đơn xuống có rất nhiều bản vẽ đơn giản thực đơn, đường thẳng, bạn có thể vẽ một ngôi nhà có đường thẳng thử, quen thuộc với các hoạt động tiếp theo. Bạn cũng có thể tạo đồ họa bằng cách sử dụng các công cụ bên trái, như sau.

6

Bản vẽ đồ họa cần phải được lưu vào tập tin. Cuối cùng, sau khi bản vẽ đã hoàn thành, hãy chắc chắn để lưu các tập tin, dưới trình đơn tập tin, tìm thấy trình đơn lưu, nhắp vào, đặt tên cho tập tin, chỉ định vị trí lưu trữ sau khi bạn có thể, như trong hình sau.

Thông tin giới thiệu