Nghề nghiệp

1039Đang online
17Đọc hôm nay
25Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Vinh quang của nhà vua phát triển nhanh như thế nào

2018-05-13 16:00:43

Kinh nghiệm phát triển vinh quang của nhà vua

Công cụ/nguyên liệu
1

2

Một mạng lưới tốt

Phương pháp/bước
1

Vinh quang của nhà vua phát triển nhanh nhất là để chơi hoang dã, bắt người, đẩy tháp, con rồng

2

Chơi hoang dã: sự lựa chọn cấp độ nhanh nhất, bắt đầu chơi wild pack đi ra ngoài, nhanh chóng đến cấp 4, giúp đỡ đồng đội trên đường dây, người đứng đầu để tạo lợi thế, nhìn thấy tình hình rõ ràng đối diện với khu vực hoang dã, có đầy đủ lợi thế cấp.

3

Bắt: vì vua vinh hiển cho trò chơi, tầm nhìn của người chơi bị hạn chế, bắt giữ tỷ lệ thành công là rất cao, giết chết tháp, sau khi tất cả các trò chơi tháp, và pháo tháp là mạnh mẽ, pháo binh để nắm bắt cơ hội để đẩy tháp, con rồng: sự lựa chọn thứ hai của sự thành công, tăng kinh nghiệm của đội.

4

Anh hùng lựa chọn: triệu tử dương, han xin, kỹ năng di chuyển, tổn thương không phải là phổ biến.

Thông tin giới thiệu