Nghề nghiệp

1728Đang online
17Đọc hôm nay
25Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Gửi thư làm thế nào để bỏ phiếu

2018-05-13 20:48:41

Nội dung của các bài viết như tập tin, lưu các tập tin trong WPS, nhấp vào chia sẻ email; Bạn có thể gửi thư trực tiếp bằng hình ảnh hoặc từ ngữ.

Công cụ/nguyên liệu
1

Gạo đỏ phiên bản 10X5G

2

MIUI12.0.7

3

Email 6.3.0

Tài liệu tham khảo
1

Từ kinh nghiệm

2

Chia sẻ tập tin trên trang tập tin, nhấp vào chia sẻ.

3

Chia sẻ tập tin trong trang chia sẻ, nhấn vào "chia sẻ tập tin".

4

Chia sẻ email trong trang chia sẻ, nhấp vào chia sẻ thông qua email.

5

Đóng góp thành công nhập hộp thư của người nhận, nhấp vào để gửi.

Gửi hình ảnh hoặc văn bản
1

Viết thư mở hộp thư, nhấp vào để viết thư. ‍

2

Nhấn vào dưới bên trái để thêm hình ảnh và điền vào tin nhắn.

3

Gửi thư vào hộp thư của người nhận.

Thông tin giới thiệu